Blog - Štúdia záhrady

Štúdia záhrady

ŠTÚDIA OKOLIA RODINNEHO DOMU

Štúdia je prvým krokom pri riešení úprav okolia rodinného domu a obsahuje vypracovanie kompozičného usporiadania priestoru v niekoľkých variantoch po predchádzajúcej konzultácii a predložení požiadaviek investora.  Cieľom štúdie je určiť charakter a formu záhrady v jej kompozičnej podstate. Stanoviť použitie materiálov pre jednotlivé prvky, rozmiestniť hmotu zelene na jednotlivých plochách.  

Obsahom štúdie je rozvrhnutie celého priestoru a predbežné usporiadanie jednotlivých plôch a prvkov na ploche, pričom sa môže počítať s terénnymi úpravami, s umiestnením skaliek, oporných a suchých múrikov, rozmiestnením štrkových plôch, vytvorením oddychových plôch s posedením, vodných prvkov, výsadbových plôch okrasných, úžitkových, trávnatých plôch a s použitím rôznych drobných stavieb.

Súčasťou štúdie je aj predbežný rozpočet na realizáciu sadových úprav.

Pridať komentár