Blog - Projekt záhrady

Projekt záhrady

REALIZAČNÝ PROJEKT 

Realizačný projekt je vypracovaný podľa základných požiadaviek investora na základe vybranej štúdie.

V realizačnom projekte sú spracované detailné podklady pre komplexnú realizáciu sadových úprav záhrady. Od terénnych úprav, výsadbových plôch s výpisom a výsadbovým plánom rastlín (výsadby krov, stromov, trvaliek), trávnikov, plán závlah. Obsahuje rezy, pohľady, prípadne rezopohľady riešených plôch. 

Projekt pozostáva z dvoch častí – textovej a výkresovej.

TEXTOVÁ ČASŤ obsahuje

-          sprievodnú správu

-          cenovú kalkuláciu realizácie našou firmou

-          ďalšie informácie a dodatky

 

VÝKRESOVÁ ČASŤ obsahuje

-          návrh

-          výsadbový plán

-          vytyčovací plán

-          plán závlah 

-          rezy, rezopohľady, pohľady, vizualizácia

 

Projekt je vypracovaný farebne v tlačenej forme (dve kópie celého projektu). Je možné poskytnúť aj digitálnu formu projektu. 

Pridať komentár