Ponúkame

Projekčnú činnosť

pod hlavičkou:

Projekty záhrad v okolí rodinných domov realizujeme v mestách i na vidieku, na svahu i na rovine, v jednoduchom štýle i s komplikovanými prvkami, s vodou i bez vody, s drobnými stavbami i bez nich. Dôležité je vyhovieť a hlavne poradiť majiteľom ako záhradu usporiadať tak, aby sa v nej cítili dobre a aby ich jej následná údržba nezaťažovala priveľmi.

Verené priestranstvá potrebujú tiež pomocnú ruku a starostlivosť zo strany projektantov a realizátorov. Projektami sme oživili niekoľké plochy, ktoré sme pomocou nových chodníkov, mobiliáru, hracích prvkov a novej zelene dotvorili. Ich nový vzhľad tvorí hodnotnejšie prostredie pre tých, ktorým slúži. Okrem nových objektov robíme aj pasport a inventarizáciu existujúcej zelene, ktorá slúži hlavne k údržbe zelene pre verejnú správu.

Realizáciu sadových úprav

Druhy realizácií:

Obsah prác:

terénne úpravy, modelácia terénu, realizácia skaliek, suchých múrikov, vodných prvkov, prvkov drobnej architektúry (pergoly, záhradné domčeky, voliéry, treláže, mobilné nádoby), výsadba ihličnatých, listnatých a stálozelených stromov, krov a trvaliek, mulčovanie záhonov, výsev trávnika, položenie trávnych kobercov, realizácia závlahových systémov

Zrealizovali sme približne 50 projektov záhrad v okolí rodinných domov rôznych veľkostí a tvarov s rozlohou od 5 do 100 árov. Ani jedna záhrada sa nepodobá na inú. Každá je individuálne poňatá a tak aj zrealizovaná. Každá zrealizovaná záhrada potrebuje aj údržbu. V rámci údržby robíme každoročnú jarnú údržbu záhrad. Tá obsahuje rez krov a stromov, vyčistenie výsadbovej plochy od zbytkov rastlín, jarnú štartovaciu údržbu trávnikov.

Údržbu vegetačných plôch

Obsah prác:

Zoznam zrealizovaných projektov:

Pasport zelene v sídlach

Inventarizácia a sadovnícke hodnotenie drevín, Dokument starostlivosti o dreviny

Rekonštrukcie verejných plôch - projektová dokumentácia

Údržba verejných priestranstiev